Wat is je rol?

Rol van de mentor 

Rol van de mentee

 

Rol van de mentor:

› Vermijdt alle belangenconflicten, helpt de mentee realistische doelstellingen te formuleren en doelen te bereiken

› Is gericht op de ontwikkeling van de mentee en stimuleert de ‘assertiviteit’ van de mentee

› Stimuleert zelfreflectie, reflecteert zelf op wat er gebeurt en confronteert met negatieve attitudes en gedragingen

› Stelt stimulerende ideeën en nieuwe opties voor en deelt haar kennis

› Erkent de grenzen van eigen kennis en verantwoordelijkheid en kan indien nodig doorverwijzen

› Geeft het voorbeeld, of haalt voorbeelden uit eigen praktijk aan

› Moedigt professionele gedragingen aan en biedt hulp bij het gemotiveerd blijven

Rol van de mentee:

› Definieert haar professioneel project en bereidt zich voor om dit aan de mentor voor te stellen

› Stelt haar verwachtingen duidelijk en realistisch voor (niet verwachten dat de mentor het in haar plaats gaat doen, niet verwachten dat er onmiddellijk een return on investment is, niet verwachten dat de mentor op elk moment beschikbaar is,..)

› Neemt de verplaatsing op haar, komt afspraken na en is erkentelijk naar haar mentor toe

› Neemt initiatief en stuurt de mentorrelatie in functie van haar leerdoel

› Legt het resultaat van de eigen ontwikkeling bij zichzelf en niet bij de mentor

› Zoekt informatie in verband met haar project die ze met haar mentor kan bespreken

› Maakt maximaal gebruik van deze relatie door zeer open en eerlijk te zijn over haar sterke en zwakke punten

› Concentreert zich op luisteren en leren en vervolgens op het gebruiken van de informatie om haar functioneren te verbeteren

Markant, Best Pittig en Artemis FOD Economie