Katrien Rennemeier A Little Better

Mentee Consulting Brussel

Katrien Rennemeier is mentee van Myriam Coperloos

“Ik heb de eerste 18 jaar van mijn leven doorgebracht in verschillende Afrikaanse landen, waar mijn moeder als arts werkte en daarnaast ook als mensenrechtenactiviste actief was. De ervaringen uit die tijd hebben sterk bijgedragen aan wie ik vandaag de dag ben, aan mijn waarden en overtuigingen.

Ik ging International Relations studeren in het Verenigd Koninkrijk en ben daarna naar Azië verhuisd om mee te werken aan de bescherming van de rechten van minderheden. Op 22-jarige leeftijd verhuisde ik voor het eerst naar mijn ‘thuisland’, België, waar ik antropologie ging studeren aan de KU Leuven om meer over de dynamiek tussen mensen en culturen te weten te komen. Het was daar dat ik een non-profitorganisatie oprichtte met als doel de banden tussen mensen uit verschillende culturen te stimuleren en de stereotypering van Afrika te doorbreken en dit door middel van mode, film en kunst. Ik gaf vier jaar lang leiding aan deze organisatie. Ze groeide elk jaar gestaag, werd financieel zelfvoorzienend en kon rekenen op de belangstelling van belangrijke personen (ambassadeurs, decaan van KU Leuven) en de pers (lokaal en internationaal). Na vier jaar vond ik het in 2011 tijd voor een volgende stap: ik ging in Brussel wonen, en aangezien ik toch van alle culturele markten thuis was, bleek het gemakkelijk om die stad tot mijn thuis te maken.

Ik kreeg een baan bij een organisatie die de sociale sector met de bedrijfssector verbindt en droeg daar bij aan de groei van het bedrijf (we gingen op korte tijd van twee naar vier medewerkers). We boden onze diensten aan aan multinationals en bouwden als dienstverleners een zakenrelatie met hen op. In die tijd begon ik me te verdiepen in duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) – het idee dat de privésector verantwoordelijkheid moet nemen wat betreft zijn maatschappelijke impact en milieu-impact en het minimale moet ondernemen om een negatieve impact te verzachten of op te lossen.

Mijn eerste grote baan was als MVO-projectleider voor UCB, waar ik ervaring opdeed met MVO-strategieën, projectmanagement, rapportering en communicatie.

Bij UCB werd ik expert op het vlak van Employee Engagement, leerde ik grote, wereldwijde projecten te managen waar duizenden mensen aan meewerkten, en kreeg ik meer en meer interesse in publiek-private samenwerkingen (programma’s tussen openbare of privébedrijven en ngo’s om samen grote gezondheidszorgproblemen in ontwikkelingslanden aan te pakken).

Daarna ging ik aan het werk voor Toyota als ‘senior sustainability advisor’, waar ik veel ervaring opdeed in de duurzaamheidsverslagen en -communicatie, die ondertussen (sinds 2018) wettelijk verplicht zijn geworden in heel de EU.

Op dit moment ben ik – op afstand – een MVO-specialisatie aan een business school aan het afronden en ben ik me aan het voorbereiden om in 2019 een eerste MVO-rapporteringsservice op de markt te brengen – ik ben vooral gespecialiseerd in interne controles (Global Reporting Initiative) die bedrijven meestal 6 maanden tot een jaar kosten om op te zetten en waarvoor ze vaak de nodige kennis, tijd en projectmanagementvaardigheden missen.

Ik ben een behoorlijke idealist en vond het in het verleden vaak moeilijk om te accepteren dat bedrijven niet meer dan ‘het minimum doen’. Maar ik heb inmiddels geleerd dat ik mijn verwachtingen best temper en ze aanpas naar wat elke individuele klant nodig heeft, ook als hun noden niet stroken met mijn wereldvisie. Aan de andere kant biedt die mengeling van zakelijk inzicht, interne ervaring en vakbekwaamheid mij de juiste positie als consultant binnen een domein dat steeds belangrijker aan het worden is.”

Terug naar overzicht
Markant, Best Pittig en Artemis FOD Economie