Roxana Roman

Mentee Persoonlijke Groei en Zingeving Workshop Brussel

Roxana Roman is mentee van Yulia Stark

Op mijn 20ste ben ik gestart aan een grote ontdekkingsreis, ik ben namelijk in mijn eentje van Roemenië naar België gekomen om in Leuven te studeren. Ik heb gebruik gemaakt van alle mogelijkheden om binnen en buiten Europa te reizen als student. Zo heb ik niet enkel veel gezien, maar ook bijgeleerd zoals bv. andere talen en manieren van leven.

Vanuit het standpunt van een zoekende mens heb ik heel wat bestudeerd. Nu kan ik inzichten vanuit psychologie, antropologie en seksuologie met elkaar laten ‘dansen’ om zo tot mezelf en tot de wereld te komen.

Ik kan niet stilstaan hopend dat het leven goedkomt. Ik ben steeds op zoek naar wie ik ben en op welke manier ik iets kan betekenen voor de wereld.

Als professional wil ik graag mijn kennis over de mens delen met medemensen. Meer bepaald zou ik graag met andere vrouwen op zoek willen gaan naar wat het vrouwelijke lichaam voor ons kan betekenen. Een concreet voorbeeld hiervan is hoe we onze hormonale cyclus kunnen beleven en inzetten om onze seksualiteit te laten ontplooien en om met meer vertrouwen in de wereld te staan. Ons lichaam ontdekken i.p.v. onderdrukken.

Het leven is voor mij een weg die ik te voet wil afleggen, om zoveel mogelijk te kunnen leren en uitwisselen met anderen. Ik geloof dat de mens sterk is in relatie met anderen, maar dit kan enkel als zij/hij eerst een sterke relatie met zichzelf aangaat. Te voet dus…gedragen door het eigen lichaam en openstaan voor wie/wat er zich aandient.

Terug naar overzicht
Markant, Best Pittig en Artemis FOD Economie