Katrien Debacker Bruyninghegoed

Mentee Consulting West-Vlaanderen

Katrien Debacker is mentee van Angélique Vercauteren

Ik ben in 1996 afgestudeerd als klinisch psychologe. Na een korte periode als psychotherapeute gewerkt te hebben, koos ik evenwel resoluut voor het bedrijfsleven. Daar heb ik ruim 18 jaar in het brede human resources veld gewerkt. Ik merkte evenwel dat mijn visie op “human resources” en mijn kijken naar mens en organisatie meer en meer niet meer aansloten bij het nog steeds overheersend traditionele denken hieromtrent.

Passie voor groei en geloof in de mens als totalilteit – het geheel is immers meer dan de samenstellende delen – deden mij bijscholen tot loopbaancoach en MBTI (Myers Briggs Type Indicator) practitioner.

En vandaar heb ik de stap gezet naar het oprichten van Impact Consult.

Vandaag probeer ik met Impact Consult met volle goesting en overtuiging te doen waar ik echt in geloof: mensen en organisaties ondersteunen bij het ontdekken, ontplooien en inzetten van het beste in zichzelf. Komen tot duurzame inzetbaarheid.

Mijn grootste valkuilen zijn mijn uitstelgedrag, mijn interne focus (zowel te veel focus op de inhoud, als te veel vanachter mijn laptop willen bereiken) en het maken van keuzes.

Door deel te nemen aan het OnderneemstersDUET hoop ik een duw in de rug, en af en toe ook wat schoppen onder mijn kont te krijgen. Ik merk dat ik iemand nodig hebt die mij uitdaagt en scherp houdt, die mij confronteert met mijn valkuilen. Ik kijk er enorm naar uit om de volgende stappen te kunnen zetten!

Terug naar overzicht
Markant, Best Pittig en Artemis FOD Economie