Debbie Philtjens A to Be

Mentee Coaching Diensten Dieren Limburg

Debbie Philtjens is mentee van Hilde Hanselaer

Na mijn studie arbeidspsychologie aan de VUB, werkte ik als consultant in verschillende bedrijven. Advies rond data, statistiek en processen gaf ik ,maar het “menselijke” bleef me echter roepen. Dit zette me aan om een bijkomende master als klinisch psycholoog aan te vatten.

Hierna startte ik een kleinschalige praktijk, maar bleef toch als consultant werken. Ik had immers snel door dat ik in de gezondheidszorg mijn draai niet kon vinden. Teveel regels, te weinig maatwerk, …. 
Tijdens mijn projecten, zag ik vaak bedrijven in transitie. Een nieuw pakket, andere processen of fysieke veranderingen binnen een organisatie vonden plaats. Echter, “mijn innerlijke psycholoog” bloedde als ze zag wat er soms vergeten werd: de mens! Ik besloot me meer te focussen op de mens, ik wil bedrijven ondersteunen en begeleiding in hun verandering. De focus verleggen naar hun menselijk kapitaal en beseffen als organisatie dat je enkel maximale groei (en rendement!) kan bekomen door zorg te dragen voor hen.

A to Be werd opgericht en is nu klaar om de wijde wereld in te trekken. Binnen A to Be werken we met twee bijzondere methodieken: het coachen met paarden en Lego Serious play. Ik geloof heel erg dat het spelen en het naar buiten gaan, inzichten verschaft, faciliteert én mensen makkelijker mogelijkheden laat zien. Samen vinden we een oplossing waarmee iedereen de eindmeet kan halen. Het combineert al mijn interesses: de mens, paarden én verandering, want ik ben nog steeds geboeid door vooruitgang in al zijn facetten.

In onze begeleiding staan steeds 3 pijlers centraal: A to Be___Happy., A to Be___Well. en A to Be___Active., waarmee we de focus leggen op vaardigheden, welzijn en plaats in de ruime zin van het woord. Dit houdt in dat we vanuit een onderzoeksfase steeds een traject of aanpak op maat aanbieden. Geen standaard programma, telkens op maat want elke groei én elke werknemer is anders.

Het motto van A to Be. werd dan ook: Buildig bridges to protect human capital.

Naast A to Be, heb ik nog steeds mijn eigen praktijk voor psychologische ondersteuning, loopbaanbegeleiding en coaching, HippoCoaching. Hier worden particulieren ondersteun met of zonder behulp van het paard om de problemen waar ze tegenaan lopen op te lossen of ermee te leren omgaan.

Van het mentor traject verwacht ik vooral een klantbord te vinden. Mijn omgeving is niet zo ondernemend gezind, waardoor ik dat vaak mis. Advies, een luisterend oor én misschien het meest van al ook nog wel de spreekwoordelijk schop tegen mijn achterwerk. Een deel van mijn is zo ver dat het gelooft dat ik het allemaal waar kan maken, maar ik ben nog niet zeker hoe.


Wil je meer weten over Debbie Philtjens, dan bezoek je nu best haar LinkedIn profiel.

Terug naar overzicht
Markant, Best Pittig en Artemis FOD Economie