Ann Coussement Re-mind

Mentor Coaching Onderwijs West-Vlaanderen

Ann Coussement is mentor van :

Als kind uit een ‘zelfstandig nest’ was Ann al snel gebeten om zich in de wereld van het ondernemen onder te dompelen. Tijdens haar studies tot master in de handelswetenschappen stapte ze al mee in de elektrozaak van haar ouders en engageerde zich als bestuurslid binnen de Unizo-werking. Hoe uitdagend de retailsector ook is, ergens kriebelde het om iets met ‘onderwijs’ te doen; een sector die Ann beter leerde kennen via het keuzevak pedagogie. Mensen helpen, studietrajecten vergemakkelijken, leerwerelden openen, dit zou haar uitdaging worden. Eenmaal afgestudeerd ging het snel en op 10 januari 2010 opende Ann Re-Mind.

Re-Mind is een waar groeiverhaal. Een groeiverhaal waarbij een team van enkele freelancers op acht jaar tijd evolueerde tot een equipe van zeven vaste medewerkers en een zestigtal freelancers. Een groeiverhaal waarbij Re-Mind uitgroeide van een studiebegeleidingskantoor naar een kenniscentrum met studiecoaching, examencommissie via privéschool, businesscoaching en eigen opleidingen onder de noemer educatie in de aanbieding. Een groeiverhaal waarbij Re-Mind intussen drie gebouwen inpalmt op het hippe Overleie te Kortrijk.

De talrijke ervaringen die Ann doorheen haar jaren ondernemerschap vergaarde, wil ze graag delen. Uitwisseling van standpunten, advies, een nieuwe kijk op zaken, het kan maar net dat beetje extra helpen en de stimulans zijn naar een volgend onderneemsterssucces!

Terug naar overzicht
Markant, Best Pittig en Artemis FOD Economie